Działania i projekty
   Galeria
   Kontakt
   Linki
   NGU
   O nas
      Cel organizacji
      Misja
      Statut
      Władze stowarzyszenia

KSIĘGA GOŚCI
[ zobacz księgę | dopisz do księgi ]


 

Stowarzyszenie Nowe Miasto zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 20.09.2007 pod numerem KRS 0000288964. Osoby zrzeszone w stowarzyszeniu głównie zajmują  się działalnością na rzecz społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną (współorganizacja wypoczynku, akcje edukacyjne). Działalność stowarzyszenia opiera się na darowiznach, składkach członkowskich  oraz pozyskanych środkach  na realizację programów. 

W roku 2008 stowarzyszenie zorganizowało koncert oraz zbiórkę pieniędzy na rzecz dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi w ramach akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Tomaszowie Lubelskim.

            W pierwszym kwartale 2008 r. trzy osoby ze stowarzyszenia zostały przeszkolone w ramach programu „Work In Poland” realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-ekonomicznych. Program finansowany był przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia odbywały się w  malowniczym Kazimierzu Dolnym nad Wisłą , doświadczenia zdobyte podczas szkoleń pozwolą w przyszłości na pozyskiwanie środków do realizacji programów.

            W roku 2008  Stowarzyszenie pozyskało  środki z Ministerstwa Obrony Narodowej  na realizację zadania „Ocalić przed zapomnieniem” . Głównym celem tego projektu jest zapoznanie mieszkańców Tomaszowa lubelskiego z historią regionu, rozbudzenie patriotyzmu, szacunku oraz utożsamiania się z  miejscem zamieszkania. Jedną z atrakcji projektu będzie inscenizacja bitwy pod Tomaszowem( największej bitwy kampanii wrześniowej ) poprzedzona piknikiem militarnym. Projekt realizowany będzie we współpracy z Urzędem Miasta Tomaszów Lubelski oraz Urzędem Miasta Krasnobród w okresie od kwietnia do grudnia 2008 r.

 
ADMINISTRATOR: SŁAWOMIR ZDYBEK i NORBERT PANKIEWICZ
Kreator Stron www